WAKA WAKA

WAKA WAKA

WAKA WAKA Share the sun.

Een eenvoudige lamp op zonne-energie, die de mensen helpt die het het hardst nodig hebben in donkere Afrika of in vluchtelingenkampen wereldwijd. Buy one, give one and share the light! Wij hielpen Waka Waka met hun branding: strategie, logo, website, PR en crowdfunding. De eerste stappen voor een wereldwijd platform.

 

A simple solar lamp that get’s people who need it most off-grid and into the light. Buy one, give one and share the light!  We helped Waka Waka with their branding: strategy, logo, website, PR and crowdfunding. The first steps for a worldwide platform.