*Newws

*Newws

*Breaking goed Newws!

*Newws is de gloednieuwe verzamelplaats voor alle nieuwe wereldverbeterende producten en initiatieven. Het zijn ‘De nieuwe dichtbij Wereld Winkels van nu’, vandaar de dubbele W in de naam. Consumenten voelen een steeds grotere betrokkenheid bij lokale producten en ondernemers: een betere wereld maar dan hier, dichtbij onszelf. Het is een nieuw concept waar lokale ondernemers hun producten en initiatieven kunnen etaleren naast bekende en minder bekende producten uit de rest van de wereld. 

Newws is afgelopen februari gestart met een eerste vestiging in Utrecht en gaat nu langzaam uitgerold worden in heel Nederland. Wij hebben samen met de opdrachtgever de strategie en de merkidentiteit ontwikkelt, instore, online, 360 elke dag weer het laatste goede newws!

 

*Newws is the brand new gathering place for all new world-improving products and initiatives. They are “The New World Shops of Now,” hence the double W in the name. Consumers feel an increasing commitment to local products and entrepreneurs: a better world but here, close to ourselves. It is a new concept where local entrepreneurs can showcase their products and initiatives alongside well-known and lesser-known products from the rest of the world.

Newws started last February with its first branch in Utrecht and is now slowly rolling out throughout the Netherlands. We worked with the client to develop the strategy and brand identity, instore, online, 360 every day the latest good newws!